Za medije

Sporočila za medije

Obvestilo družbe SAROS d.o.o.

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 28.10.2016 smo prejeli obvestilo družbe  SAROS d.o.o., Spodnje Pirniče 51, 1211 Ljubljana – Šmartno, da je dne 28.10.2016 pridobila 36 delnic ter s tem dosegla 2,41 % delež, oziroma 544 delnic z glasovalno pravico družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana.

 

Direktor

dr. Samo Javornik

Obvestilo družbe SAROS d.o.o.

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 28.10.2016 smo prejeli obvestilo družbe  SAROS d.o.o., Spodnje Pirniče 51, 1211 Ljubljana – Šmartno, da je dne 27.10.2016 pridobila 350 delnic ter s tem dosegla 2,25 % delež, oziroma 508 delnic z glasovalno pravico družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana.

 

Direktor

dr. Samo Javornik

Obvestilo družbe SAROS d.o.o.

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 28.10.2016 smo prejeli obvestilo družbe  SAROS d.o.o., Spodnje Pirniče 51, 1211 Ljubljana – Šmartno, da je dne 26.10.2016 pridobila 158 delnic ter s tem dosegla 0,70 % delež, oziroma 158 delnic z glasovalno pravico družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana.

 

Direktor

dr. Samo Javornik

Obvestilo o odsvojitvi deleža glasovalnih pravic

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljaje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 26.09.2016 smo prejeli obvestilo družbe DARILNICA, ideje za darila, d.o.o., Vogrsko 184, 5293 Volčja Draga, da je dne 20.09.2016 odsvojila 1.717 delnic družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d.. Po sklenjenem poslu družba DARILNICA, ideje za darilo, Vogrsko 184, 5293 Volčja Draga ni več imetnica delnic A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana.

Direktor

dr. Samo Javornik

Obvestilo družbe HIVO NOVI-CONS DOO ZA INVESTICIJE INĐIJA

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 23.09.2016 smo prejeli obvestilo družbe  HIVO NOVI-CONS DOO ZA INVESTICIJE INĐIJA, Lastina 9, 22320 INĐIJA, da je dne 20.09.2016 pridobila 1.717 delnic ter s tem dosegla 12,60 % delež, oziroma 2.842 delnic z glasovalno pravico družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana.

Direktor

dr. Samo Javornik

Družba iProjekt najuspešnejša pri prodaji novih stanovanj

V iProjektu kljub krizi prodali že 300 novozgrajenih stanovanj
Najboljši tudi v prvem četrtletju 2011

Ljubljana, 1. junij 2011 – Podjetje iProjekt je pri prodaji novih stanovanj doseglo nov mejnik – prodali so 300 novozgrajenih stanovanj in ostajajo na prvem mestu po prodaji novih stanovanj tudi v prvem četrtletju 2011 (vir: SURS).

Kljub pesimističnim napovedim in negotovim razmeram na nepremičninskem trgu, so v podjetju iProjekt s prodajo novih stanovanj še vedno zadovoljni. Po tem, ko so bili najboljše podjetje po prodaji novih stanovanj v letu 2010, se pozitiven trend pri njih nadaljuje tudi v letu 2011. Skupaj so doslej prodali 300 novozgrajenih stanovanj, od tega 200 v Naselju ob potoku, Lavrica in 100 v naselju Atrium v ljubljanski mestni četrti Zelena jama.

Dobri prodajni rezultati so po mnenju direktorja družbe iProjekt Aleša Beštra »splet dobro načrtovanih projektov, premišljene politike financiranja, jasne in transparentne komunikacije ter korektne obravnave kupcev. Naselje ob potoku, Lavrica, je po mnenju kupcev in strokovne javnosti eno najlepših naselij v okolici Ljubljane. Naselje Atrium pa ponuja pravo rešitev za ljudi z urbanim življenjskim slogom, ki želijo življenje v prestolnici zajemati s polno žlico. Dejstvo, da tudi v kriznih časih v družbi iProjekt v povprečju prodamo 14 novih stanovanj na mesec, priča o tem, da prostor za dobre nepremičninske projekte vedno obstaja«.

Projekti in številke

Naselje Atrium obsega 175 stanovanj v bloku ob Šmartinski cesti ter 114 stanovanj v 6 vila blokih. Povprečna cena stanovanj:

  • v bloku A 2.754 eur/m2,
  • v vila blokih 3.210 eur/m2,
  • v terasnih stanovanjih 3.292 eur/m2.

Naselje ob potoku, Lavrica, obsega 289 stanovanj in 22 vrstnih hiš. Povprečna cena stanovanj:

  • 2.450 eur/m2.