Za medije

V družbi A1, d. d., se zavedamo pomena komuniciranja in vzajemnih odnosov z mediji, zato v okviru celovitega upravljanja odnosov z javnostmi temu področju posvečamo posebno pozornost. Prizadevamo si, da novinarji odgovore na svoja vprašanja vedno prejmejo pravočasno,  poleg tega pa medije s proaktivnim komuniciranjem redno obveščamo z relevantnimi informacijami o poslovanju.