Za delničarje

Lastniška struktura

  • Pravne osebe: 62,39%
  • Fizične osebe: 37,61%