Za delničarje

Poslovno uspešnost Skupine A1 smo zgradili na usmeritvi v strokovno in finančno zahtevna področja poslovanja in obvladovanju rizikov z uravnoteženjem naložbenega portfelja. Skladno s temeljnimi usmeritvami poslovanja sledimo osnovnemu cilju, rasti donosnosti naših naložb, kar se odraža v povečevanju vrednosti imetja in rednem izplačevanju dividend.