From ideas to solutions

Društvo A1, investicijsko upravljanje, d. d. ima svoje investicije u nizu uspešnih preduzeća koja posluju pretežno na području nekretnina i automobilizma.

Skupa s kćerinskim društvima čini GRUPU A1, uspešan poslovni sistem, koji svoju snagu usmerava u traženje i upravljanje perspektivnih projekata kod kuće i u inostranstvu.