Skupina A1

Skupina A1 je organizirana kot holding, ki ga sestavljajo družbe v večinski lasti krovne družbe A1, d. d. Hčerinske družbe poslujejo pretežno v nepremičninski in avtomobiliski branži. Skupina A1  v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji skupaj zaposluje več kot 500 ljudi.