Krovna družba A1 d. d.

Temeljne usmeritve poslovanja

  • Naše poslovanje je usmerjeno k doseganju poslovnih ciljev ter zadovoljstva poslovnih partnerjev, lastnikov in zaposlenih.
  • Pri poslovanju nas vodijo etična načela, zanesljivost, poštenost in odkritost v odnosu do naših kupcev, poslovnih partnerjev, zaposlenih in lastnikov.
  • Zaposleni v Skupini A1 si nenehno prizadevamo izboljšati kakovost poslovanja s tem, da razvijamo svoja znanja, spodbujamo inovativnost in timsko delo ter skrbimo za prenos znanja in izkušenj med sodelavci.
  • Celovitost naše ponudbe zagotavljamo v tesnem sodelovanju s poslovnimi partnerji in nenehno iščemo še boljše rešitve za doseganje poslovne odličnosti.
  • Smo družba s korektnim odnosov do lastnikov, kar se odraža v povečevanju vrednosti imetja družbe in rednem izplačevanju dividend.