Krovna družba A1 d. d.

Osebna izkaznica

Naziv: A1, investicijsko upravljanje, d. d.
Skrajšan naziv: A1, d. d.
Sedež: Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0) 1 589 12 03
Telefax: +386 (0) 1 589 12 55
e-pošta: info@a-1.si
Matična številka: 5913187
ID številka za DDV: SI45958670
Številka vpisa v sodni register:
SRG 95/04380
Datum vpisa v sodni register: 06.01.1996
Šifra dejavnosti: 70.100
Direktor: dr. Samo Javornik
Osnovni kapital: 5.084.346,42 EUR