Krovna družba A1 d. d.

Predstavitev

Družba A1, d. d., je bila ustanovljena leta 1996 kot pravna naslednica Avtohiše Ljubljana, družbe z več kot 40-letno tradicijo, z namenom, da združi sinergijo znanja, zmožnosti in izkušenj s področja avtomobilizma in jih usmeri v širitev avtomobilskega programa. Uspešna rast in razvoj družbe, ki sta plod jasno začrtane vizije in nenehnega vlaganja v strokovni razvoj kadrov, sta njene naložbe postopoma usmerila tudi v druga področja poslovanja in na tuje trge. Družba A1, d. d., ima danes naložbe v vrsti uspešnih podjetij v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji, ki poslujejo predvsem na področjih nepremičnin in avtomobilizma.

Osrednja področja delovanja krovne družbe A1, d. d., so investiranje in razvoj novih programov, dezinvestiranje ter zagotavljanje solventnosti in likvidnosti družb Skupine A1.

Organizirana je v štirih oddelkih:

  • Uprava
  • Finance
  • Računovodstvo
  • Nepremičnine

Poslanstvo

Družba A1, d. d., usmerja svoja hčerinska podjetja k doseganju nadpovprečnih donosov v okviru panog, v katerih delujejo.

V vseh naših družbah si prizadevamo, da zadovoljimo in presegamo pričakovanja lastnikov, kupcev in poslovnih partnerjev ter ustvarjamo privlačne možnosti za zaposlitev najboljših kadrov. Naš temeljni cilj je bil in bo tudi v bodoče plemenitenje premoženja družbe, kar bomo dosegli s povečanjem naložb v nepremičninsko dejavnost in stabilno poslovno politiko pri obstoječih programih.

Temeljne usmeritve poslovanja

  • Naše poslovanje je usmerjeno k doseganju poslovnih ciljev ter zadovoljstva poslovnih partnerjev, lastnikov in zaposlenih.
  • Pri poslovanju nas vodijo etična načela, zanesljivost, poštenost in odkritost v odnosu do naših kupcev, poslovnih partnerjev, zaposlenih in lastnikov.
  • Zaposleni v Skupini A1 si nenehno prizadevamo izboljšati kakovost poslovanja s tem, da razvijamo svoja znanja, spodbujamo inovativnost in timsko delo ter skrbimo za prenos znanja in izkušenj med sodelavci.
  • Celovitost naše ponudbe zagotavljamo v tesnem sodelovanju s poslovnimi partnerji in nenehno iščemo še boljše rešitve za doseganje poslovne odličnosti.
  • Smo družba s korektnim odnosov do lastnikov, kar se odraža v povečevanju vrednosti imetja družbe in rednem izplačevanju dividend.

Vodstvo

dr. Samo Javornik
Direktor

Osebna izkaznica

Naziv: A1, investicijsko upravljanje, d. d.
Skrajšan naziv: A1, d. d.
Sedež: Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0) 1 589 12 03
Telefax: +386 (0) 1 589 12 55
e-pošta: info@a-1.si
Matična številka: 5913187
ID številka za DDV: SI45958670
Številka vpisa v sodni register:
SRG 95/04380
Datum vpisa v sodni register: 06.01.1996
Šifra dejavnosti: 70.100
Direktor: dr. Samo Javornik
Osnovni kapital: 5.084.346,42 EUR