From ideas to solutions

Družba A1, investicijsko upravljanje, d. d., ima svoje naložbe v vrsti uspešnih podjetij, ki poslujejo pretežno na področju nepremičnin in avtomobilizma.

Skupaj s hčerinskimi družbami tvori SKUPINO A1, uspešen poslovni sistem, ki svoje moči usmerja v iskanje in upravljanje perspektivnih projektov doma in v tujini.

Sklic izredne skupščine

Na podlagi tč. 7.3. statuta družbe A1, d.d., Ljubljana, Vodovodna cesta 93 in skladno z določili
Zakona o gospodarskih družbah upravni odbor družbe sklicuje

izredno skupščino delniške družbe A1, d.d., Ljubljana, Vodovodna cesta 93, ki bo 23.11. 2015 ob 15. uri na sedežu družbe na Vodovodni cesti 93, Ljubljana

Več informacij:

Sklic izredne skupščine

Obvestilo o sklicu skupščine

Na podlagi tč. 7.3. statuta družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah upravni odbor družbe sklicuje

19. skupščino delniške družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana ki bo 26. 8. 2015 ob 14. uri na sedežu družbe na Vodovodni cesti 93, Ljubljana

Več informacij:

Sklic 19. skupščine delniške družbe A1, d.d