From ideas to solutions

Družba A1, investicijsko upravljanje, d. d., ima svoje naložbe v vrsti uspešnih podjetij, ki poslujejo pretežno na področju nepremičnin in avtomobilizma.

Skupaj s hčerinskimi družbami tvori SKUPINO A1, uspešen poslovni sistem, ki svoje moči usmerja v iskanje in upravljanje perspektivnih projektov doma in v tujini.

Obvestilo o odsvojitvi deleža glasovalnih pravic

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljaje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 26.09.2016 smo prejeli obvestilo družbe DARILNICA, ideje za darila, d.o.o., Vogrsko 184, 5293 Volčja Draga, da je dne 20.09.2016 odsvojila 1.717 delnic družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d.. Po sklenjenem poslu družba DARILNICA, ideje za darilo, Vogrsko 184, 5293 Volčja Draga ni več imetnica delnic A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana.

Direktor

dr. Samo Javornik

Obvestilo družbe HIVO NOVI-CONS DOO ZA INVESTICIJE INĐIJA

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 23.09.2016 smo prejeli obvestilo družbe  HIVO NOVI-CONS DOO ZA INVESTICIJE INĐIJA, Lastina 9, 22320 INĐIJA, da je dne 20.09.2016 pridobila 1.717 delnic ter s tem dosegla 12,60 % delež, oziroma 2.842 delnic z glasovalno pravico družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana.

Direktor

dr. Samo Javornik

Dopolnitev dnevnega reda 20. redne skupščine delničarjev

Dopolnitev dnevnega reda 20. skupščine delniške družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana, ki bo 7. 9. 2016 ob 14. uri na sedežu družbe na Vodovodni cesti 93, Ljubljana je dopolnjen.

Več informacij:

Dopolnitev dnevnega reda 20. skupščine delniške družbe A1, d.d.