From ideas to solutions

Družba A1, investicijsko upravljanje, d. d., ima svoje naložbe v vrsti uspešnih podjetij, ki poslujejo pretežno na področju nepremičnin in avtomobilizma.

Skupaj s hčerinskimi družbami tvori SKUPINO A1, uspešen poslovni sistem, ki svoje moči usmerja v iskanje in upravljanje perspektivnih projektov doma in v tujini.

Dopolnitev dnevnega reda 20. redne skupščine delničarjev

Dopolnitev dnevnega reda 20. skupščine delniške družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana, ki bo 7. 9. 2016 ob 14. uri na sedežu družbe na Vodovodni cesti 93, Ljubljana je dopolnjen.

Več informacij:

Dopolnitev dnevnega reda 20. skupščine delniške družbe A1, d.d.

Obvestilo o sklicu skupščine

Na podlagi tč. 7.3. statuta družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah upravni odbor družbe sklicuje

20. skupščino delniške družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana ki bo 7. 9. 2016 ob 14. uri na sedežu družbe na Vodovodni cesti 93, Ljubljana

Več informacij:

Sklic 20. skupščine delniške družbe A1, d.d.

Sklic izredne skupščine

Na podlagi tč. 7.3. statuta družbe A1, d.d., Ljubljana, Vodovodna cesta 93 in skladno z določili
Zakona o gospodarskih družbah upravni odbor družbe sklicuje

izredno skupščino delniške družbe A1, d.d., Ljubljana, Vodovodna cesta 93, ki bo 23.11. 2015 ob 15. uri na sedežu družbe na Vodovodni cesti 93, Ljubljana

Več informacij:

Sklic izredne skupščine