From ideas to solutions

Družba A1, investicijsko upravljanje, d. d., ima svoje naložbe v vrsti uspešnih podjetij, ki poslujejo pretežno na področju nepremičnin in avtomobilizma.

Skupaj s hčerinskimi družbami tvori SKUPINO A1, uspešen poslovni sistem, ki svoje moči usmerja v iskanje in upravljanje perspektivnih projektov doma in v tujini.

Obvestilo Bojana Šefman

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 05.01.2017 smo prejeli obvestilo Bojana Šefman, Vaše 4a, Medvode, da je 04.01.2017 pridobil 170 delnic ter s tem dosegel 7,242 % delež, oziroma 1634 delnic z glasovalno pravico družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana.

 

Direktor

dr. Samo Javornik

Obvestilo družbe ILIRIKA FINTRADE, finančno posredništvo, d.o.o

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 30.12.2016 smo prejeli obvestilo družbe  ILIRIKA FINTRADE, finančno posredništvo, d.o.o., Trdinova ulica 3, 1000 Ljubljana, da je dne 29.12.2016 odsvojila delnice družbe A1, investicijsko upravljanje.

 

Direktor

dr. Samo Javornik

Obvestilo družbe AE NEPREMIČNINE D.O.O.

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljaje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

 

Dne 29.12.2016 smo prejeli obvestilo družbe AE NEPREMIČNINE, d.o.o., Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana, da je dne 28.12.2016 odsvojila 134 delnic družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d.. Po sklenjenem poslu ima družba AE NEPREMIČNINE, d.o.o., Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana 3.802 delnice oz. 16,85 % delež z glasovalno pravico družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana.

 

Direktor

dr. Samo Javornik